Samospráva

ou_nahlad ou2_nahlad

Adresa:

Obecný úrad Vechec
Hlavná 133
094 12

Telefón:
057/ 488 85 20
057/ 488 85 21
057/ 488 85 22 – fax

E- mail: ocuvechec (at) stonline.sk

Starosta: Michal Čandík

Zástupca: Ladislav Tóth

Obecná rada:
Ladislav Tóth
Ján Čandík
MUDr. Miloš Jakubčin

Obecné zastupiteľstvo:
Ján Čandík
MUDr. Miloš Jakubčin
Ladislav Tóth
Jozef Adam
Peter Sciranka
Juraj Tancoš
Bc. Darina Katinová

Obecný kontrolór: Ing. Michal Ivanič